4-полни РЦЦБ РЦД прекидач резидуалне струје ТОРД6Б-63

4-полни РЦЦБ прекидач резидуалне струје, поред нормалне наизменичне струје, може детектовати високофреквентне наизменичне и чисте једносмерне струје цурења уземљења.

Opis