Уређај за заштиту од пренапона (СПД) је део система заштите електричне инсталације. Паралелно се повезује на струјни круг оптерећења која треба да штити. СПД је познат и као уређај за заштиту од грома.

Ако се струја пренапона или напон изненада генеришу у електричном колу или комуникацијском колу због спољашњих сметњи, уређај за заштиту од пренапона ће спровести шант у струји за врло кратко време, чиме се избегава оштећење пренапона за другу опрему у систем кола.