Разводна кутија служи за склапање прекидача, мерних инструмената, заштитних уређаја и помоћне опреме у затвореној или полузатвореној металној или пластичној кутији у складу са захтевима за електрично ожичење како би се формирала нисконапонска разводна кутија која се обично користи.

Током нормалног рада, коло се може укључити или искључити ручним или аутоматским прекидачима. У случају квара и абнормалности, струјни круг ће бити прекинут или алармиран од стране унутрашњих уграђених заштитних уређаја.