ТОНГОУ обезбеђује висококвалитетне дистрибутивне апарате. Дистрибутивни апарат се користи за мерење и контролу уређаја за дистрибуцију електричне енергије. Састоји се од сабирнице, расклопног уређаја, заштитног апарата, мерног инструмента и другог прибора.

Распоред треба да задовољи захтеве нормалног рада електроенергетског система, да олакша одржавање и да не угрожава безбедност особља и околне опреме. Дистрибутивни апарат треба да се налази у електрани, трафостаници итд.