ТОНГОУ обезбеђује висококвалитетни прекидач за растављање, то јест, када је растављач у искљученом положају, постоји изолациона удаљеност која задовољава наведене захтеве и очигледан знак ломљења између контаката. У затвореном положају, растављач може да носи струју у нормалним условима кола и струју у ненормалним условима (као што је кратки спој) унутар одређеног времена.

Приказ је један резултат