Једнофазни паметни мерач на Дин Раил 63А-ТО-К-СИС

Паметни мерач је дигитални уређај који превазилази пуко праћење потрошње енергије, нудећи податке у реалном времену, двосмерну комуникацију и беспрекорну интеграцију са паметним мрежама и системима кућне аутоматизације. Омогућава и потрошачима и добављачима комуналних услуга да ефикасније прате и анализирају употребу енергије, што доводи до паметнијих избора енергије, нижих трошкова и одрживије будућности. За разлику од традиционалних бројила, паметна бројила енергије подржавају динамичке моделе одређивања цена и олакшавају тренутни одговор на потребе за енергијом, чиме се модернизује читав оквир управљања енергијом.

        

Opis